Wykładowcy są ekspertami  i pasjonatami w swoich dziedzinach. Zajęcia z nimi dają możliwość wyjątkowych i niepowtarzalnych spotkań, są okazją do rozmów i pytań.

 

dr hab. Jacek Friedrich

(AL. – architektura, sztuki wizualne 2021)

prof. UG, historyk sztuki, Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni (2013-2019), od stycznia 2020 r. Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jego zainteresowania badawcze obejmują dzieje architektury nowoczesnej ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1945 r.; dzieje ochrony zabytków; nowożytną i nowoczesną architekturę gdańską; związki pomiędzy kulturą wizualną a ideologiami w XIX i XX w., a także ilustrację książkową w Polsce po 1945 r. Popularyzator kultury artystycznej i architektonicznej. Pomysłodawca i współorganizator wystawy Niechciane dziedzictwo poświęconej architekturze XX w. w Gdańsku i Sopocie (CSW Łaźnia, Gdańsk 2005). Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (prezes O/ Gdańskiego 1997-2003); członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS; członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego; członek redakcji Rocznika Gdańskiego; współredaktor serii wydawniczej Gedania Artistica; członek Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Gdańska; członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Za udział w ratowaniu zabytków podczas pożaru kościoła św. Katarzyny odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

dr hab. Krzysztof Kornacki

(AL. – film 2021)

prof. UG, filmoznawca, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, współzałożyciel i pierwszy prezes DKF UG Miłość Blondynki. Autor i redaktor książek o tematyce filmoznawczej: Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie (red.) Gdańsk 2000; Polskie kino wobec katolicyzmu Gdańsk 2005; Popiół i diament Wajdy. Pół wieku filmu Gdańsk 2009, w przygotowaniu do druku. Publikował w antologiach i na łamach m.in. Kwartalnika Filmowego, Studiów Filmoznawczych, W drodze, Panopticum.

Sławomir Czarlewski

(AL. – emigracja 2021)

prawnik i politolog. Uczestnik opozycji demokratycznej w Gdańsku: Ruch Młodej Polski, KK NSZZ Solidarność; działacz emigracyjnej Solidarności: Komitet Koordynacyjny Solidarności we Francji, Biuro Zagraniczne NSZZ Solidarność w Brukseli 1982-1986, redaktor emigracyjnego Głosu Katolickiego we Francji 1986-1990; dyplomata: Konsul Generalny RP w Lyonie 1991-1996, Minister Pełnomocny w Ambasadzie RP we Francji 1997-2002, Ambasador RP w Królestwie Belgii 2007-2012. W latach 2002-2004 w ramach francuskiego Stowarzyszenia Francja-Polska dla Europy, w kontekście wejścia Polski do UE, przeprowadził projekt Spotkań Europejskich, w Polsce i we Francji. W latach 2006-2007 pełnomocnik Prezydenta Gdańska ds. Europejskiego Centrum Solidarności. Obecnie współpracuje z polskimi firmami z sektora stoczniowego, morskiego i budowlanego. Pochodzi z gdańskiej rodziny, mieszkającej w Wolnym Mieście Gdańsku. Podczas II wojny światowej jego dziadek i wuj byli obrońcami Poczty Polskiej w Gdańsku.

Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek

(Al. – piosenka 2021)

Trenerka rozwoju osobistego, certyfikowany coach i nauczycielka liceum ogólnokształcącego. Absolwentka historii UMCS, Podyplomowych Studiów Menedżerskich UW, szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Szkoły Coachów Meritum. Inicjatorka i dyrektorka ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego Metamorfozy Sentymentalne w Lublinie oraz wielu przedsięwzięć kulturalnych.Wydawca niepublikowanych wywiadów Edwarda Stachury Taśmy Stachury oraz autorka artykułów, min. w roczniku kulturalnym Piosenka. Jako założycielka i prezeska Stowarzyszenia Absolwentów Kopernik, realizuje programy z zakresu edukacji kulturalnej, a w szczególności powstały z jej inicjatywy i skierowany do młodzieży i studentów Wolontariat na rzecz Kultury. Entuzjastka kultury krajów hiszpańskojęzycznych, miłośniczka podróży, literatury i muzyki.

Danuta Kobzdej

(Al. – wycieczka po terenach postoczniowych 2021)

z wykształcenia romanistka; od  2000 r. pracuje  w  Fundacji Centrum Solidarności w Gdańsku; do 2007 r. na stanowisku dyrektora wystawy Drogi do Wolności, od 2007 r. Prezes Zarządu FCS; w latach 2007-2010  dyrektor ds. wystawienniczych Europejskiego Centrum Solidarności. Autorka licznych projektów edukacyjnych, scenariuszy multimedialnych,  wystaw historycznych (krajowych i zagranicznych), przeglądów filmowych (m.in. Co ty wiesz o PRL, Młodzi w PRL, W drodze do Sierpnia) a także współautorka filmu dokumentalnego Europejskie drogi do Wolności. Jest autorką książki dla dzieci Przygoda z historią, współautorką albumu Obrazki z historii oraz bedekera Tu Stocznia. W 2009 r. została odznaczona medalem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz XXX-lecia Ruchu Młodej Polski; w 2010 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

dr hab. Wojciech Kucharski

(Al. – wykład 2021)

historyk i archeolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych; zajmuje się historią średniowiecza i czasów najnowszych, szczególnie religijnością, historią Kościoła, historią pojednania polsko-niemieckiego po II wojnie światowej i relacjami dyplomatycznymi PRL i Stolicy Apostolskiej, historią życia codziennego; z-ca dyr.ds. naukowych w Ośrodku Pamięć i Przyszłość, wykładowca w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Twórca „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej oraz Rady Naukowej Instytutu Śląskiego w Opolu.

prof. dr hab. Antoni Dudek

(Al. – wykład 2021)

profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2011-16 członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej i jej przewodniczący.  Autor i współautor kilkunastu książek z zakresu historii Polski w XX. Najważniejsze prace w jego dorobku dotyczą dziejów Polski pod rządami komunistycznymi (Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995; PRL bez makijażu, Kraków 2008), transformacji ustrojowej (Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2014; Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski, Kraków 2019) oraz przemian systemu politycznego współczesnej Polski (Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016).

prof. dr hab. Jerzy Eisler

(AL. – wykład wprowadzający 2021)

historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik PAN, dyrektor o/ Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, członek zarządu Towarzystwa Miłośników Historii, autor licznych publikacji. W pracy naukowej zajmuje się głównie najnowszą historią Polski.

dr Jan Olaszek

(AL. – wykład 2021)

historyk, doktor nauk humanistycznych, pracownik Biura Badań Historycznych IPN, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, badacz dziejów opozycji demokratycznej i drugiego obiegu wydawniczego.

dr Łukasz Kamiński

(AL. – wykład 2021)

doktor nauk humanistycznych, absolwent i pracownik naukowy Instytutu Historycznego UW; historyk specjalizujący się w najnowszej historii Polski, w tym dziejami społecznymi Polski Ludowej i krajów Europy Środkowej. Współredaktor 6-cio tomowej historii Solidarności (2010). Dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN (2009-2011), Prezes IPN (2011-2016), Prezes Platformy Europejskiej Pamięci i  Sumienia zajmującej się upowszechnianiem wiedzy o totalitaryzmach (2017). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Złotym Krzyżem Zasługi (2009), Krzyżem Kawalerskim (Lovagkeresztje) Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej (2014).

prof. dr hab. Jan Żaryn

(AL. – kościół 2021)

historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, doktor habilitowany; absolwent UW. Szczególnie zainteresowany historią Kościoła katolickiego w Polsce w XX w., historią obozu narodowego oraz dziejami emigracji politycznej po 1945 r.

Zatrudniony w Instytucie Historii Polski PAN, w Biurze Edukacji Publicznej IPN, Wykładowca Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego oraz UW.

Autor licznych publikacji.

W latach 80. współpracował z opozycją demokratyczną; jeden ze współtwórców Katolickiego Stow. Wychowawców; członek NSZZ Solidarność, sekretarz Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów; członek rady programowej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia; fundator Fundacji Żołnierzy Wyklętych; członek w radzie historycznej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

W 2015 r. uzyskał mandat senatora z ramienia PiS. W 2018 r. powołany w skład rady przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, przez Klub Jagielloński im. Św. Kazimierza wyróżniony dla historyków zajmujących się dziejami najnowszymi w okresie III RP, medalem Polonia Mater Nostra Est, Nagrodę im. Jerzego Łojka, Nagrodę im. Ireny i Franciszka Skowyrów, Medal Komitetu Powązkowskiego i Medal Pamiątkowy 10 lat IPN

Katarzyna Michałowska

(Al. – dziennikarstwo 2021)

absolwentka Wydz. Elektrycznego i Wydz. Zarządzania i Ekonomii (PG); Studiowała dziennikarstwo (WSKS w Gdyni), doradztwo psychologiczne i pedagogikę (UG) i teologię; od 20-tu lat dziennikarz, redaktor naczelna Magazynu Studenckiego „Płyń Pod Prąd”, koordynator projektów oraz nauczyciel medioznawstwa i dziennikarstwa; tworzy portal podprad.pl; dyrektor programowy i pomysłodawca konferencji dziennikarzy studenckich Medionalia; organizuje spotkania ludzi tweetujących w Trójmieście – 3miasto Tweetup. prowadzi podcast StacjaZmiana.pl.

 

Paweł Piotrowski

(Al. – produkcja filmowa 2021)

operator filmowy, autor, reżyser, realizator wizji, montażysta, animator; twórca kilku własnych programów telewizyjnych oraz pilota serialu fabularnego; autor i reżyser wielu reportaży, filmów dokumentalnych i spotów reklamowych; autor ujęć do licznych produkcji tv (seriali i programów cyklicznych); nominowany w plebiscycie Telekamery 2019; współtwórca materiałów dla zagranicznych stacji telewizyjnych, między (BBC World News, TLC). Zawodu uczył się od ojca (cenionego montażysty filmowego) współpracującego m.in. z Y. Paszkiewiczem przy pierwszych w Polsce teledyskach muzycznych.

dr hab. Aleksander Hall

(AL. – wykład wprowadzający)

historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w PRL, polityk. Uczestnik w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela; prowadził działania w Zespole Inicjatywy Obywatelskiej; założył i kierował opozycyjnym Ruchem Młodej Polski. Uczestnik w strajku w Stoczni Gdańskiej w Sierpniu 1980 r. Redaktor pisma Bratniak. W 1981 r. sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Służby Niepodległości, doradca L. Wałęsy. W okresie stanu wojennego, do 1984 r., ukrywał się; zasiadał w niejawnych władzach Solidarności. Do 1989 r. redagował czasopisma podziemne; współpracował z Tygodnikiem Powszechnym. W 1989 r. uczestnik obrad plenarnych Okrągłego Stołu. W rządzie T. Mazowieckiego minister ds. współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami. Przewodniczył Forum Prawicy Demokratycznej (1990-1991); działał jako wiceprzewodniczący Unii Demokratycznej (1991-1992); przewodniczył Partii Konserwatywnej (1992-1997); współtwórca Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Poseł na Sejm z ramienia Unii Demokratycznej w latach 1991-1993 i Akcji Wyborczej Solidarność w latach 1997-2001. Po 2001 r. skupił się wyłącznie na pracy naukowej. W 2010 r. był m.in. członkiem komitetu honorowego kandydata na urząd prezydenta Gdańska P. Adamowicza oraz w 2015 r. na urząd prezydenta RP B. Komorowskiego. Członek Kapituły Orderu Orła Białego – w 2015 r. w proteście przeciwko decyzji prezydenta RP Andrzeja Dudy (dot. ułaskawienia M. Kamińskiego) zrezygnował z członkostwa w kapitule. Odznaczenia i wyróżnienia: Order Orła Białego, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Wolności i Solidarności, Oficer Legii Honorowej (Francja),, Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Syn Jana i Janiny Hallów; żona Katarzyna Knoch-Tryba (2007-2011 minister edukacji narodowej).

Wiktor Nowak

(AL. – gry edukacyjne, fake news-y)

absolwent prawa, szkoleniowiec z zakresu fake newsów, bańki informacyjnej, zagrożeń mediów społecznościowych; aktywista organizacji pozarządowych, koordynator projektów edukacyjnych; były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Demagog oraz redaktor naczelny portalu demagog.org.pl. Koordynator projektu Akademia Fact-Checkingu, szkoleń z wiarygodnych źródeł informacji dla nauczycieli i uczniów. Obecnie szkoleniowiec projektu Segment, koordynator Śląskiej Teki Edukacyjnej oraz wsparcie merytoryczne przy Olimpiadzie Solidarności. Dwie dekady historii.

Łukasz Darski

(AL. – przewodnik, gry edukacyjne)

licencjonowany pilot wycieczek i przewodnik po Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Pilot turystyczny po województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim. Instruktor Rekreacji Ruchowej – poznawanie Gdańska podczas wycieczki kajakiem. Współpracuje z Europejskim Centrum Solidarności. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi edukacyjne zajęcia dla młodzieży polskiej i zagranicznej. Zaangażowany w Program Rewitalizacji Dolnego Miasta Dolne Miasto Otwarte, działa na rzecz przywrócenia świetności jednej z ciekawszych gdańskich dzielnic.

Katarzyna Maniewska

(AL. – infografika, warsztaty źródłoznawcze)

historyk; absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; doktorantka Wydz. Humanistycznego, gdzie obroniła rozprawę doktorską Życie codzienne w Bydgoszczy w dekadzie lat siedemdziesiątych XX w; stypendystka MEN oraz Fundacji im. Marcina Kiszkiela przy Muzeum Dyplomacji  i Uchodźstwa Polskiego UKW w Bydgoszczy. Od 2006 r. pracownik pionu naukowo-edukacyjnego IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Delegatura w Bydgoszczy. Autorka wielu publikacji naukowych m.in. dot. twórczości Anny Jachniny, życia codziennego w PRL, oporu społecznego i opozycji politycznej 1956-1981, dziejów NSZZ Solidarność oraz historii kościoła.  Autorka, współautorka i konsultant historycznych wystaw; materiałów i pomocy edukacyjnych IPN; opiniowała dla MEN nowe podstawy programowe z historii i wiedzy o społeczeństwie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Daniel Demko

(AL. – psychologia, autoprezentacja)

psycholog, head hunter, certyfikowany trener biznesu oraz coach, ekspert MAPP3 Motyvational Appraisal of Personel Potential, specjalista ds. personalnych w obszarze zarządzania kompetencjami zawodowymi, motywowaniu personelu. Trener specjalizujący się w zarządzaniu karierą, technikach sprzedaży, sztuce negocjacji, zarządzaniu personelem, zarządzaniu stresem oraz konfliktem w firmie. Coach specjalizujący się w executive coaching, leadership coaching, life coaching i coaching umiejętności handlowych.

Robert Ninkiewicz

(AL. – komunikacja)

absolwent łódzkiej filmówki, wydziału aktorskiego; aktor teatrów w Łodzi i Białymstoku, obecnie Teatru Wybrzeże. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt ról teatralnych oraz udział w kilkunastu produkcjach filmowych i telewizyjnych. W 2012 r. znalazł się w  elitarnym zestawieniu XX edycji SSAT (subiektywny spis aktorów teatralnych) Jacka Sieradzkiego. W 2014 r. został laureatem nagrody aktorskiej na XIII edycji Festiwalu Prapremier, jednego z najbardziej prestiżowych festiwali teatralnych w Polsce. Najlepszy aktor XXI Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Laureat nagród Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Gdańska. Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu przy Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie; wykładowca retoryki, erystyki oraz zagadnień komunikacji interpersonalnej.

Elżbieta Goetel-Dąbkowska

(Al. – dykcja i impostacja)

absolwentka PWST w Warszawie, wieloletnia aktorka Teatru Wybrzeże, występująca w licznych filmach i produkcjach telewizyjnych. Jako działaczka Solidarności, w sierpniu 1980 r., wspierała strajkujących w Stoczni Gdańskiej. Członkini NSZZ Solidarność, Komitetu Zakładowego Solidarność Teatru Wybrzeże, Komisji Branżowej Solidarność teatrów Trójmiasta. Uczestniczka I Przeglądu Piosenki Prawdziwej Zakazane Piosenki. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczyła w bojkocie radia i telewizji oraz imprez oficjalnych. Brała udział w dniach Kultury Chrześcijańskiej organizowanych w kościele oo. jezuitów w Gdańsku Wrzeszczu. Działaczka w Komitecie Pomocy Internowanym i Aresztowanym. W sierpniu 1988 r., na zaproszenie strajkujących, wystąpiła w Stoczni Gdańskiej. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wykładowca w Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu. Córka pisarza Ferdynanda Goetla.

Andrzej C. Leszczyński

(AL. – etyka)

pedagog i filozof, wykładowca akademicki oraz nauczyciel licealny. Prowadzi warsztaty komunikacji i ekspresji. Autor ponad 200 rozpraw i szkiców z zakresu filozofii człowieka, etyki, antropologii teatru. Wydał m.in. Ojciec człowieka. Szkice afiniczne słowo/obraz terytoria Gdańsk 2012; Owoc tamtego grzechu Myślnik, Gdańsk 2013; Najgłębsze, spokojne morskie dno, Próby antropologiczne, Wyd. Naukowe Katedra, Gdańsk 2014.

Stanisław Mancewicz

(AL. – historia)

felietonista Tygodnika Powszechnego, redaktor portalu kulturaparyska.com. Obecnie pracuje w Instytucie Literackim w Paryżu.

Dominika Ikonnikow

(AL. – wycieczka po terenie stoczni)

historyk ze specjalnością nauczycielską. Pracownik działu projektów edukacyjnych Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Działaczka społeczna na Biskupiej Górce, Przewodnicząca Zarządu dzielnicy Śródmieścia Gdańska. Autorka tras Szlakiem kobiet po Głównym i Starym Mieście oraz koordynatorka cyklu wykładów Akademii Gdańska przy Instytucie Kultury Miejskiej.

Agnieszka Piórkowska

(AL. – wystawa ECS)

muzealnik z wykształcenia, kustosz z nadania, edukator z wyboru. Kierownik działu projektów edukacyjnych Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Zawsze szuka ludzkiego wymiaru wielkiej historii.

Arkadiusz Smagacz

(AL. – literatura)

doktor historii Kościoła, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Italianista z zamiłowania; tłumacz literatury włoskiej. Wykładowca akademicki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Papieskim Instytucie Duchowości i Antropologii Chrześcijańskiej Teresianum w Rzymie 2004-2016. Pracownik naukowy oraz bibliotekarz w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W kręgu jego zainteresowań znajduje się historia (w tym: historia Kościoła, historia papiestwa) oraz kultura Włoch.

Anna Zielińska-Fedoruk

(AL. – historia)

historyk, archeolog, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik działu projektów edukacyjnych Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Przez blisko pięć lat pracowała w Dziale Edukacji Muzealnej w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Autorka trasy Szlakiem kobiet po Gdańsku, oraz opracowań dla przyszłych lokalnych przewodników.

DEV: TRU STUDIO GRAFIKA: BANG BANG DESIGN
ODWIEDŹ TEŻ : TEKA EDUKACYJNA OLIMPIADASOLIDARNOŚCI
Akademia Letnia

Akademia Letnia