Wykładowcy są ekspertami  i pasjonatami w swoich dziedzinach. Zajęcia z nimi dają możliwość wyjątkowych i niepowtarzalnych spotkań, są okazją do rozmów i pytań.

 

WYKŁADOWCY VII EDYCJI PROJEKTU

Jerzy Eisler

(AL. – wykład wprowadzający)

historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik PAN, dyrektor o/ Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, członek zarządu Towarzystwa Miłośników Historii, autor licznych publikacji. W pracy naukowej zajmuje się głównie najnowszą historią Polski.

Jacek Friedrich

(AL. – architektura, sztuki wizualne)

historyk sztuki. Od 2013 r. Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni. Jego zainteresowania badawcze obejmują dzieje architektury nowoczesnej ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1945 r.; dzieje ochrony zabytków; nowożytną i nowoczesną architekturę gdańską; związki pomiędzy kulturą wizualną a ideologiami w XIX i XX w., a także ilustrację książkową w Polsce po 1945 r. Popularyzator kultury artystycznej i architektonicznej. Pomysłodawca i współorganizator wystawy Niechciane dziedzictwo poświęconej architekturze XX w. w Gdańsku i Sopocie (CSW Łaźnia, Gdańsk 2005). Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (prezes O/ Gdańskiego 1997-2003); członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS; członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego; członek redakcji Rocznika Gdańskiego; współredaktor serii wydawniczej Gedania Artistica; członek Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Gdańska; członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Za udział w ratowaniu zabytków podczas pożaru kościoła św. Katarzyny odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Krzysztof Kornacki

(AL. – film)

filmoznawca, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, współzałożyciel i pierwszy prezes DKF UG Miłość Blondynki. Autor i redaktor książek o tematyce filmoznawczej: Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie (red.) Gdańsk 2000; Polskie kino wobec katolicyzmu Gdańsk 2005; Popiół i diament Wajdy. Pół wieku filmu Gdańsk 2009, w przygotowaniu do druku. Publikował w antologiach i na łamach m.in. Kwartalnika Filmowego, Studiów Filmoznawczych, W drodze, Panopticum.

Sławomir Czarlewski

(AL. – emigracja)

prawnik i politolog. Uczestnik opozycji demokratycznej w Gdańsku: Ruch Młodej Polski, KK NSZZ Solidarność; działacz emigracyjnej Solidarności: Komitet Koordynacyjny Solidarności we Francji, Biuro Zagraniczne NSZZ Solidarność w Brukseli 1982-1986, redaktor emigracyjnego Głosu Katolickiego we Francji 1986-1990; dyplomata: Konsul Generalny RP w Lyonie 1991-1996, Minister Pełnomocny w Ambasadzie RP we Francji 1997-2002, Ambasador RP w Królestwie Belgii 2007-2012. W latach 2002-2004 w ramach francuskiego Stowarzyszenia Francja-Polska dla Europy, w kontekście wejścia Polski do UE, przeprowadził projekt Spotkań Europejskich, w Polsce i we Francji. W latach 2006-2007 pełnomocnik Prezydenta Gdańska ds. Europejskiego Centrum Solidarności. Obecnie współpracuje z polskimi firmami z sektora stoczniowego, morskiego i budowlanego. Pochodzi z gdańskiej rodziny, mieszkającej w Wolnym Mieście Gdańsku. Podczas II wojny światowej jego dziadek i wuj byli obrońcami Poczty Polskiej w Gdańsku.

Łukasz Darski

(AL. – przewodnik)

licencjonowany pilot wycieczek i przewodnik po Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Pilot turystyczny po województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim. Instruktor Rekreacji Ruchowej – poznawanie Gdańska podczas wycieczki kajakiem. Współpracuje z Europejskim Centrum Solidarności. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi edukacyjne zajęcia dla młodzieży polskiej i zagranicznej. Zaangażowany w Program Rewitalizacji Dolnego Miasta Dolne Miasto Otwarte, działa na rzecz przywrócenia świetności jednej z ciekawszych gdańskich dzielnic.

Daniel Demko

(AL. – psychologia, autoprezentacja)

psycholog, head hunter, certyfikowany trener biznesu oraz coach, ekspert MAPP3 Motyvational Appraisal of Personel Potential, specjalista ds. personalnych w obszarze zarządzania kompetencjami zawodowymi, motywowaniu personelu. Trener specjalizujący się w zarządzaniu karierą, technikach sprzedaży, sztuce negocjacji, zarządzaniu personelem, zarządzaniu stresem oraz konfliktem w firmie. Coach specjalizujący się w executive coaching, leadership coaching, life coaching i coaching umiejętności handlowych.

Elżbieta Goetel-Dąbkowska

(Al. – dykcja i impostacja)

absolwentka PWST w Warszawie, wieloletnia aktorka Teatru Wybrzeże, występująca w licznych filmach i produkcjach telewizyjnych. Jako działaczka Solidarności, w sierpniu 1980 r., wspierała strajkujących w Stoczni Gdańskiej. Członkini NSZZ Solidarność, Komitetu Zakładowego Solidarność Teatru Wybrzeże, Komisji Branżowej Solidarność teatrów Trójmiasta. Uczestniczka I Przeglądu Piosenki Prawdziwej Zakazane Piosenki. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczyła w bojkocie radia i telewizji oraz imprez oficjalnych. Brała udział w dniach Kultury Chrześcijańskiej organizowanych w kościele oo. jezuitów w Gdańsku Wrzeszczu. Działaczka w Komitecie Pomocy Internowanym i Aresztowanym. W sierpniu 1988 r., na zaproszenie strajkujących, wystąpiła w Stoczni Gdańskiej. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wykładowca w Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu. Córka pisarza Ferdynanda Goetla.

Andrzej C. Leszczyński

(AL. – etyka)

pedagog i filozof, wykładowca akademicki oraz nauczyciel licealny. Prowadzi warsztaty komunikacji i ekspresji. Autor ponad 200 rozpraw i szkiców z zakresu filozofii człowieka, etyki, antropologii teatru. Wydał m.in. Ojciec człowieka. Szkice afiniczne słowo/obraz terytoria Gdańsk 2012; Owoc tamtego grzechu Myślnik, Gdańsk 2013; Najgłębsze, spokojne morskie dno, Próby antropologiczne, Wyd. Naukowe Katedra, Gdańsk 2014.

Stanisław Mancewicz

(AL. – historia)

felietonista Tygodnika Powszechnego, redaktor portalu kulturaparyska.com. Obecnie pracuje w Instytucie Literackim w Paryżu.

Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek

(Al. – piosenka)

absolwentka historii, Podyplomowych Studiów Menedżerskich, szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Nauczycielka oraz  założycielka i prezeska Stowarzyszenia Absolwentów rodzimego liceum. Inicjatorka i dyrektorka ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. J. Kaczmarskiego Metamorfozy Sentymentalne oraz wielu przedsięwzięć kulturalnych krajowych i międzynarodowych. Inicjatorka Wolontariatu na rzecz Kultury, skierowanego do młodzieży i studentów. Koordynatorka programów z zakresu edukacji kulturalnej i historycznej przy współpracy z jednostkami samorządowymi oraz organizacjami społecznymi i kulturalnymi. Jako trener nauczania kompetencji miękkich współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie.

Dominika Ikonnikow

(AL. – wycieczka po terenie stoczni)

historyk ze specjalnością nauczycielską. Pracownik działu projektów edukacyjnych Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Działaczka społeczna na Biskupiej Górce, Przewodnicząca Zarządu dzielnicy Śródmieścia Gdańska. Autorka tras Szlakiem kobiet po Głównym i Starym Mieście oraz koordynatorka cyklu wykładów Akademii Gdańska przy Instytucie Kultury Miejskiej.

Agnieszka Piórkowska

(AL. – wystawa ECS)

muzealnik z wykształcenia, kustosz z nadania, edukator z wyboru. Kierownik działu projektów edukacyjnych Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Zawsze szuka ludzkiego wymiaru wielkiej historii.

Arkadiusz Smagacz

(AL. – literatura)

doktor historii Kościoła, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Italianista z zamiłowania; tłumacz literatury włoskiej. Wykładowca akademicki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Papieskim Instytucie Duchowości i Antropologii Chrześcijańskiej Teresianum w Rzymie 2004-2016. Pracownik naukowy oraz bibliotekarz w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W kręgu jego zainteresowań znajduje się historia (w tym: historia Kościoła, historia papiestwa) oraz kultura Włoch.

Anna Zielińska-Fedoruk

(AL. – historia)

historyk, archeolog, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik działu projektów edukacyjnych Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Przez blisko pięć lat pracowała w Dziale Edukacji Muzealnej w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Autorka trasy Szlakiem kobiet po Gdańsku, oraz opracowań dla przyszłych lokalnych przewodników.

DEV: FRYLI GRAFIKA: BANG DESIGN
ODWIEDŹ TEŻ : TEKA EDUKACYJNA OLIMPIADASOLIDARNOŚCI
Akademia Letnia

Akademia Letnia