Udostępniamy niektóre materiały warsztatowe

film

Gdzie diabeł mówi dobranoc. Wł. Ślesicki, K. Karabasz – 1956

https://ninateka.pl/film/gdzie-diabel-mowi-dobranoc-wladyslaw-slesicki-kazimierz-karabasz

 

Zakazane piosenki. L. Buczkowski, L. Starski – 1946

https://www.cda.pl/video/5120879c

 

Misteczko K. Gryczełowska, I. Ziarnik – 1956

https://www.youtube.com/watch?v=WWnUf_q8Sic

 

Happy end. P. Kędzierski, M. Łoziński – 1973

https://youtu.be/nbmJ4hf0-iY

 

 

materiały:

Solidarność Solidarność.

Emigracja.

 

 

 

gry i zabawy edukacyjne

gra Segment czyli PRL dla początkujących – autorstwo FCS.

    

Jest to gra edukacyjna umożliwiająca graczom wejście w realia Polski Ludowej lat 70 i 80. Plansza obejmuje dwa kręgi: oficjalny i podziemny. W aktywny sposób pozwala uczestniczyć w często groteskowej codzienności, w strajkach, w walce o wolność słowa, wcielając się w  opozycjonistów i strajkujących w Stoczni Gdańskiej, wreszcie przeżyć realia stanu wojennego. W skład zestawu wchodzą plansza do gry i folder – rodzaj ilustrowanego przewodnika, wyjaśniającego  znaczenie użytych pojęć i kontekstów historycznych.

 

 

gra Pan tu nie stał – wydawca IPN.

Jest to gra edukacyjna przenosząca nas do okresu PRL, do czasów centralnego planowania i rynkowych niedoborów, symbolem których stały się wszechobecne kolejki do sklepów. Obserwuj, co pojawia się w sklepach, i nie daj się wypchnąć z kolejki.

 

 

 

etyka

materiały:

Autorytet nauczyciela

literatura

książka Obrazki z historii –  autorstwo FCS.

Fotograficzny oraz rysunkowy zapis wydarzeń historycznych. Zawarte w publikacji rysunki są dziełem uczniów sopockiej, plastycznej szkoły podstawowej, którzy byli bezpośrednimi uczestnikami historii lat 70. i 80. Prace artystyczne, namalowane przez młodych kronikarzy, utrwalają najważniejsze wydarzenia okresu PRL-u. Obrazki z historii to połączenie niekonwencjonalnego sposobu dokumentowania historii za pomocą dziecięcych prac artystycznych, zestawionych z profesjonalnymi zdjęciami archiwalnymi autorstwa znanych fotografików tamtego okresu. Całość podzielona została na rozdziały tematyczne, uzupełnione wprowadzeniami historycznymi prof. Jerzego Eislera. Proponowana publikacja jest doskonałym materiałem edukacyjnym zarówno dla dzieci jak i młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jej lektura pozwoli lepiej zrozumieć tamten dramatyczny czas polskiej historii.

 

 

książka Oni tworzyli Solidarność  autorstwo Zbigniew Trybek.

To niezwykły album; bez słów, za pomocą surowych, realistycznych, czarno-białych fotografii, autor ilustruje historię Sierpnia i Solidarności. Z. Trybek skupia się na sylwetkach ludzi: znanych, zwykłych stoczniowcach, mieszkańcach Trójmiasta, którzy swoją postawą w tamtych dniach, doprowadzili do sukcesu, jakim było podpisanie Porozumień Sierpniowych. Proponowany album jest wędrówką po twarzach, emocjach i relacjach tych, którzy „tworzyli Solidarności”.

 

 

książka Tu stocznia  praca zbiorowa pod redakcją FCS.

Opowiada historię ważnego terenu stoczniowego pod względem historycznym, ekonomicznym i kulturowym. Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami archiwalnymi. Autorzy poszczególnych części i rozdziałów, w sposób syntetyczny piszą o miejscach, wydarzeniach, zjawiskach. Pierwsza część zatytułowana Przeszłość mówi o historii terenów (hal, budynków, bram), o zawodach stoczniowych i znanych osobistościach odwiedzających te tereny jeszcze przed II wojną światową. Druga część opisuje historię Stoczni po 1990 r. Przybliża miejsca i instytucje funkcjonujące na jej terenie dzisiaj. Integralną część publikacji stanowi mapka, na której zaznaczone zostały wszystkie opisane w bedekerze miejsca. Tu Stocznia zamyka jeden rozdział historii i otwiera nowy, tworzący się na naszych oczach.

 

 

folder Pamięć świata – autorstwo FCS.

Przedstawia historię tablic stoczniowych, na których zapisane zostały żądania strajkujących  w Sierpniu 1980 r. Katalog dostępny jest w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej.

 

 

książeczka Przygoda z Historią  autorstwo FCS.

Jest książką dla dzieci w wieku 5-10 lat. Opowiada historię grudnia 1970 r. oraz Sierpnia 1980 r. Zawarta w niej treść ma na celu budowanie podstaw świadomości historycznej. Poprzez zawarte na kartach książki polecenia, uczeń aktywnie uczestniczy w opowieści historycznej, opisanej z perspektywy dziecka. Książeczka liczy 19 ilustrowanych stron (na każdej stronie jest polecenie dla dziecka: dorysuj, pokoloruj, znajdź).

DEV: TRU STUDIO GRAFIKA: BANG BANG DESIGN
ODWIEDŹ TEŻ : TEKA EDUKACYJNA OLIMPIADASOLIDARNOŚCI
Akademia Letnia

Akademia Letnia