14 listopada 2018

ROCZNICE

W 2019 r. przypada: 80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej, 40-ta rocznica I-szej pielgrzymki naszego rodaka, Papieża Jana Pawła II, do Polski, 30-ta rocznica obrad Okrągłego Stołu i pierwszych w części wolnych wyborów do Sejmu.

DEV: TRU STUDIO GRAFIKA: BANG BANG DESIGN
ODWIEDŹ TEŻ : TEKA EDUKACYJNA OLIMPIADASOLIDARNOŚCI
Akademia Letnia

Akademia Letnia