Akademia letnia. Dobry nauczyciel-lepszy uczeń jest jednym z trzech priorytetowych działań edukacyjnych naszej Fundacji, obok portalu Teka Edukacyjna oraz konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

ODBIORCA. Interdyscyplinarne  wykłady i warsztaty kierowane są do czynnych nauczycieli szkół średnich, o profilu humanistycznym, głównie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. Zapraszamy nauczycieli z całej Polski.

PODSTAWA PROGRAMOWA

Zagadnienia z historii Polski realizowane podczas zajęć Akademii Letniej znajdują swoje odzwierciedlenie w  nowych podstawach programowych kształcenia ogólnego z historii dla czteroletnich liceów i pięcioletnich techników.

PROGRAM I JEGO CHARAKTERYSTYKA

Sześciodniowy kurs obejmuje 42 godz. lekcyjnych podczas których nauczyciele podnosić będą swoje kwalifikacje obejmujące kompetencje twarde – wiedzę specjalistyczną z zakresu historii lat 1956-1989 oraz miękkie istotne z punktu widzenia przekazywanej wiedzy – umiejętności skutecznej komunikacji, szacunku w budowaniu relacji uczeń – nauczyciel.

Prowadzący zajęcia to specjaliści i pasjonaci różnych dziedzin (patrz: Wykładowcy).

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

DEV: TRU STUDIO GRAFIKA: BANG BANG DESIGN
ODWIEDŹ TEŻ : TEKA EDUKACYJNA OLIMPIADASOLIDARNOŚCI
Akademia Letnia

Akademia Letnia