Akademia letnia. Dobry nauczyciel-lepszy uczeń jest jednym z trzech priorytetowych działań edukacyjnych naszej Fundacji, obok portalu Teka Edukacyjna oraz konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

 

ODBIORCA. Interdyscyplinarne  wykłady i warsztaty kierowane są do czynnych nauczycieli szkół średnich, o profilu humanistycznym, głównie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. Zapraszamy nauczycieli z całej Polski.

Akademia Letnia Regulamin 2021

Akademia Letnia harmonogram 2021

Akademia Letnia Formularz rekrutacyjny 2021

 

TERMIN. Tegoroczna IX edycja projektu pt. Akademii Letnia. Dobry nauczyciel-lepszy uczeń odbędzie się w dniach  5-10.07.2021 r.

W związku z wciąż niepewną sytuacją epidemiczną, po raz pierwszy, odbywać się będzie w formie on-line, poprzez platformę ZOOM.

PODSTAWA PROGRAMOWA

Zagadnienia z historii Polski realizowane podczas zajęć Akademii Letniej znajdują swoje odzwierciedlenie w  nowych podstawach programowych kształcenia ogólnego z historii dla czteroletnich liceów i pięcioletnich techników; obowiązujących od roku szkolnego 2019/2020.

PROGRAM I JEGO CHARAKTERYSTYKA

Sześciodniowy kurs obejmuje 42 godz. lekcyjnych podczas których nauczyciele podnosić będą swoje kwalifikacje obejmujące kompetencje twarde – wiedzę specjalistyczną z zakresu historii lat 1956-1989 oraz miękkie istotne z punktu widzenia przekazywanej wiedzy – umiejętności skutecznej komunikacji, szacunku w budowaniu relacji uczeń – nauczyciel.

Prowadzący zajęcia to specjaliści i pasjonaci różnych dziedzin (patrz: Wykładowcy 2021).

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

DEV: TRU STUDIO GRAFIKA: BANG BANG DESIGN
ODWIEDŹ TEŻ : TEKA EDUKACYJNA OLIMPIADASOLIDARNOŚCI
Akademia Letnia

Akademia Letnia