Akademia letnia. Dobry nauczyciel-lepszy uczeń jest jednym z trzech priorytetowych działań edukacyjnych naszej Fundacji, obok portalu Teka Edukacyjna oraz konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

 

ODBIORCA. Interdyscyplinarne  wykłady i warsztaty kierowane są do czynnych nauczycieli szkół średnich, o profilu humanistycznym, głównie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.

ZASIĘG. Zapraszamy nauczycieli z całej Polski. Wybór uczestników nastąpi po przesłaniu wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Akademia Letnia Formularz rekrutacyjny 2019

TREŚĆ. Tematyka zajęć obejmuje historię lat 1956 -1990. Podczas sześciu, dziennych bloków tematycznych nauczyciele uczestniczą, w zajęciach z zakresu: historii z elementami literatury, sztuk wizualnych, filmu, psychologii nauczania, autoprezentacji, dykcji, impostacji oraz etyki. W trakcie pobytu w Gdańsku, uczestnicy będą mieli okazję rozmawiać ze świadkami historii.

BLOKI. Życie codzienne PRL, Opór antykomunistyczny, Rola Kościoła, Państwo totalitarne, w tym cenzura i propaganda,  Emigracja i kultura niezależna, Nauczanie w przestrzeni miejskiej.

TERMIN. Projekt realizowany jest w Gdańsku, tuż po zakończeniu roku szkolnego (koniec czerwca – początek lipca). Zajęcia odbywają się  w salach Europejskiego Centrum Solidarności i historycznej Sali BHP.

ZAŁOŻENIA. Podczas warsztatów zwracamy szczególną uwagę  na:

a. rolę czynników zewnętrznych niezbędnych do budowania postawy wzajemnego szacunku w relacji nauczyciel-uczeń,

b. umiejętności niezbędne w nawiązywaniu efektywnej komunikacji pomiędzy zainteresowanymi stronami,

c. nauczanie przedmiotu z wykorzystaniem wiedzy z dziedzin pokrewnych: historia sztuki, film, literatura, piosenka , fotografia, dokumenty życia codziennego, przestrzeń miejska, historia mówiona,

d. czynnik psychologiczny i dydaktyczny wpływający na jakość i efektywność nauczania,

e. podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

DEV: FRYLI GRAFIKA: BANG DESIGN
ODWIEDŹ TEŻ : TEKA EDUKACYJNA OLIMPIADASOLIDARNOŚCI
Akademia Letnia

Akademia Letnia